USB Type C là gì ? Có giúp sạc và truyền dữ liệu nhanh hơn không ?

USB Type C là gì ? Có giúp sạc và truyền dữ liệu nhanh hơn không ?