Card đồ họa tích hợp hay card onboard trên laptop là gì?

Card đồ họa tích hợp hay card onboard trên laptop là gì?